Navigacija

Poslednja nedelja januara je neradna

Na osnovu odluke Dekana FVM,

u periodu od 28. januara do 1. februara. 2013. godine Fakultet neće raditi i zaposleni nisu u obavezi da te nedelje dolaze na Fakultet. 
Sve zakazane obaveze u tom periodu (ispite, vežbe, predavanja ili drugo) treba pomeriti za drugi period. 
Prvi radni dan je 4. februar 2013. godine.

Razlog ove odluke je ušteda energenata.