Navigacija

Novi obrasci za prijave teza

Postovane kolege,


na prošlom sastanku Komisije za procenu podobnosti kandidata i tema za
izradu doktorskih disertacija i specijalističkih radova usvojeni su novi
obrasci za pisanje prijava i izveštaja za doktorske disertacije i specijalističke radove.

Novi obrasci su postavljeni na sajtu Fakulteta na linku Propisi i obrasci, podlinku obrasci.
Obrasci su podeljeni u tri grupe:
(1)
Obrasci neophodni za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije.
(2) Obrasci neohodni za prijavu specijalističkog rada (stare specijalizacije) 
(3) Obrasci neophodni za prijavu završ¡nog specijalističkog rada na specijalističkoj akademskoj specijalizaciji.

Obrasci su slični starim ali su uvedene promene koje bi olakšale kako pisanje prijava i izveštaja tako i rad komisije u proceni dostavljenog materijala.

S postovanjem
Danijela Kirovski, predsedavajući Komisije