Navigacija

IntegrisaneAkademskeStudije

NAPOMENE: 

  • od 21.4.2020. postavljanje termina biće na nedeljnom nivou, a šifre će studenti dobiti mejlom blagovremeno,

  • preporučujemo studentima da mejl adresu online_nastava@vet.bg.ac.rs dodaju u kontakte na mejl platformi koju koriste, kao i da za svaki slučaj redovno proveravaju i spam folder.

  • termini označeni crvenom bojom će se održati samo ako osnovni (prvi) termini budu popunjeni (99 studenata).

 

Predavanja za dane 11.05. - 15.05.2020.

 

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Četvrta godina

Peta godina

Šesta godina