Navigacija

DoktorskeAkademskeStudije

NAPOMENE: 

  • od 21.4.2020. postavljanje termina biće na nedeljnom nivou, a šifre će studenti dobiti mejlom blagovremeno,

  • preporučujemo studentima da mejl adresu online_nastava@vet.bg.ac.rs dodaju u kontakte na mejl platformi koju koriste, kao i da za svaki slučaj redovno proveravaju i spam folder.

 
Predavanja za dan 11.05.2020.

1. godina
 Predavanja za dan 12.05.2020.

1. godina
 Predavanja za dan 14.05.2020.

1. godina