Navigacija

OVERA ZIMSKOG I UPIS LETNJEG SEMESTRA ZA POSTDIPLOMCE

Specijalističke akademske studijeDoktorske akademske studijeUže specijalističke studijeInfostud

 

OVERA ZIMSKOG I UPIS LETNJEG SEMESTRA ZA POSTDIPLOMCE (DAS, SAS, US) ŠKOLSKE 2017/18 GODINE

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI POSTDIPLOMCI DA ĆE SE OVERA ZIMSKOG I UPIS LETNJEG SEMESTRA OBAVITI TOKOM FEBRUARA MESECA PO DOBIJANJU SVIH POTPISA

STUDENTI DAS KOJI UPISUJU IV SEMESTAR DAS a, MORAJU DA IMAJU POPUNJEN OBRAZAC (DOBIJA SE KOD  REFERENTA) ZA IZBORNE  PREDMETE

STUDENTI SAS KOJI UPISUJU II SEMESTAR  SAS a, MORAJU DA IZABERU 2 IZBORNA PREDMETA I PRIJAVLJUJU IH KOD REFERENTA

ZA OVERU ZIMSKOG SEMESTRA MORAJU DA BUDU REGULISANE SVE UPLATE , SVI POTPISI U INDEKSU POPUNJEN SEMESTRALNI LIST

PRVA RATA ZA LETNJI SEMESTAR (SAS I DAS) MORA BITI UPLAĆENA DO 20.03.2018.GOD. ŠTO JE USLOV ZA POLAGANJE ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU