Navigacija

Konkurs za upis u prvu godinu integrisanih studija u školskoj 2019/2020. godini

KonkursiInfostudIntegrisane akademske studije

 


Zapisnik o upisu u prvom upisnom roku 2019. godine

Konačna rang lista-prvi upisni rok 2019. godine

Konačna rang lista–posebne potrebe-prvi upisni rok 2019. godine

Konačna rang lista-Romi-prvi upisni rok 2019. godine


Smeštaj u studentskim domovima u školskoj 2019/2020. za novoupisane studente

Preliminarna rang lista-prvi upisni rok 2019.

Preliminarna rang lista-posebne potrebe-prvi upisni rok 2019.

Preliminarna rang lista-romska nacionalna manjina-prvi upisni rok 2019.


Zapisnik o polaganju dopunskog ispita iz latinskog jezika

Lista svih prijavljenih kandidata – 1. upisni rok 2019.

Lista prijavljenih kandidata sa posebnim potrebama – 1. upisni rok 2019.

Lista prijavljenih kandidata romske nacionalne manjine – 1. upisni rok 2019.

Spisak studenata koji polažu dopunski ispit iz latinskog jezika – 1. upisni rok 2019.


Praćenje broja prijavljenih kandidata u prvom upisnom roku 2019.Konkurs za upis na integrisane akedemske studije 2019/2020.

Dokumentacija potrebna za Konkurs

Prijava za upis

Primeri popunjenih uplatnica za školsku 2019/2020.

Tekst Konkursa Univerziteta za upis u prvu godinu studija 2019.

Pravilnik za upis lica sa invaliditetom

Rok za podnošenje dokumentacije lica sa invaliditetom

Izjava za kandidate koji su srednju školu završili pre školske 2018/2019.

Izjava o nacionalnoj pripadnosti-Srbi iz okruženja

Izjava o nacionalnoj pripadnosti-Romi