Navigacija

Rešenje o akreditaciji novog studijskog programa specijalističkih akademskih studija Animalna biotehnologija u reprodukciji

Specijalističke akademske studije

 

Na osnovu Uverenja Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije izdatog 18.12.2019. godine, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu akreditovao je studijski program specijalističkih akademskih studija

Animalna biotehnologija u reprodukciji.