Navigacija

Obaveštenje za studente o dodeljivanju pristupnih šifri

 

Studenti će u danu pred termin predavanja dobiti šifre za pristup stranicama sa linkovima ka predavanjima na svoje email adrese (npr. ukoliko student sluša nastavu iz predmeta Bolesti divljih životinja, predavanje je utorkom u 12 časova, pristupnu šifru će na svoj email dobiti u ponedeljak). U približno isto vreme na sajtu će se pojaviti stranica sa informacijama o sutrašnjim terminima nastave.

Iz praktičnih razloga (preveliki broj mejlova za slanje), linkovi za predavanja koja se održavaju istog dana će biti grupisani po godini studija, tako da ako navedenog dana pratite bar jedan predmet iz npr. pete godine studija, dobićete pristup dokumentu u kojem su navedeni linkovi za sve predmete pete godine čija se predavanja održavaju tog dana. Molimo Vas da ignorišete predmete koje ne pratite i ne pokušavate da se uključite na druga predavanja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na online_nastava@vet.bg.ac.rs


NAPOMENA: Za predmete/vežbe/godine studija koji se ne nalaze na spisku na strani Pristup nastavi nastava će se održati na fakultetu po završetku vanrednog stanja.