Navigacija

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA (STARI MAGISTRI)

Doktorske akademske studije

 

VAŽNO

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA (STARI MAGISTRI)

U skladu sa stavom 5 člana 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Službeni glasnik 87/2016 od  24. 10. 2016. utvrđeno je da studenti upisani u skladu sa propisima do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju:

  • na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu tog zakona, imaju pravo da završe te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni naziv doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2017/18.godine

Magistri koji nisu prijavili doktorsku disertaciju mogu da upišu  III godinu DAS a.